Alati GAGA
PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, d.o.o

Alate za drvo radimo od tvrdog metala (vidija) u zavisnosti da li obrađuju masiv ili pločasti materijal ugrađujemo pločice K20 ili K10.

Za obradu mekog drveta (lipa, topola...) izrađujemo alate od brzoreznog čelika (HSS).

Alati po zahtevu kupca izrađuju se po zadatom crtezu ili uzorku drveta i u zavisnosti od potrebe mogu biti sa tri ili više sečiva.

Alati su balansirani tako da u toku rada nema neželjenih vibracija na mašini.